Intrastati aruannete koostamine

Selleks, et meie kui Teie ettevõtte esindaja ehk deklarant  saaksime aruandeid Statistikaametile edastada, tuleb meiega teenuse leping sõlmida. Intrastati  aruandeperiood on kalendrikuu ja kõik andmed, mis on vajalikud aruande koostamiseks  tuleb meile edastada  järgneva kuu  6-ndaks kuupäevaks.

Loetelu  EL kaubavahetusega seotud kaupadest, mis  on vaja esitada aruande koostamiseks:

  • ostetud või müüdud kaubad (ka põhivara ost/müük);
  • kaubasaadetised ühe ja sama juriidilise üksuse osade vahel;
  • käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtete kaupade müük ELi eraisikutele ja ost nendelt;
  • töötlemisele saadetud kaubad;
  • töötlemiselt saabuvad kaubad;
  • tasuta tarnitud kaubad;
  • tagastatud ja asendatud kaubad;
  • pikaajaline (üle kahe aasta) rent, laen, kasutusliising.