Kes peavad esitama intrastat aruandeid?

Intrastat aruande peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi.

 

Kes peavad esitama pakendiaruannet?

Vastavalt pakendiseadusele, mis jõustus Eestis 01.06.2004a. on ettevõtted kes majandustegevuse raames pakendavad  kaupa, veavad sisse või müüvad  pakendatud kaupa antud seadusega seotud ja kohustatud seda täitma. Pakendiettevõtja  peab oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama.