Ekspordihind

Riikliku statistika aruandega kogutakse andmeid statistikatöö „Ekspordihind” tarbeks, mille eesmärk on ekspordihinnaindeksi arvutamine. Ekspordihinnaindeks iseloomustab eksporditud kaupade hindade muutust.

Andmete esitamiseks koostame kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi aruande. Andmed tuleb esitada nende kaubaartiklite kohta mida Statistikaamet on ettevõttele määranud.

Antud aruande puhul käsitletatakse ekspordina kaupade lähetamist nii väljapoole Euroopa Liitu kui ka teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Aruandeperiood on kalendrikuu ja aruanne tuleb esitada Statistikaametile 6-ndaks kuupäevaks eelneva kuu andmete kohta.