Impordihind

Riikliku statistika aruandega kogutakse andmeid statistikatöö „Impordihind” tarbeks, mille eesmärk on impordihinnaindeksi arvutamine. Impordihinnaindeks iseloomustab imporditud kaupade hindade muutust.

Andmete esitamiseks koostame kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi aruande. Andmed tuleb esitada nende kaubaartiklite kohta mida Statistikaamet on ettevõttele määranud.

Antud aruande puhul käsitletatakse impordina kaupade saabumist nii väljastpoolt Euroopa Liitu kui ka teistest Euroopa Liidu riikidest.

Aruandeperiood on kalendrikuu ja aruanne tuleb esitada Statistikaametile 6-ndaks kuupäevaks eelneva kuu andmete kohta.