Pakendiaruande koostamine

Aruandepartner OÜ koostab Teie ettevõttele pakendiaruande. Kasuta spetsialistide abi ja aruanne on alati õigeaegselt esitatud.                                                                      

Intrastati aruannete koostamine

Aruandepartner OÜ põhitegevusalaks on intrastati aruannete koostamine ja esitamine. Esindame Teie ettevõtet Statistikaameti ees kõikide küsimustega mis on seotud intrastat aruandega. Koostöös meiega saad usaldusväärse  ja professionaalse teenuse.

Kes peavad esitama intrastat aruandeid?

Intrastat aruande peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi.

 

Kes peavad esitama pakendiaruannet?

Vastavalt pakendiseadusele, mis jõustus Eestis 01.06.2004a. on ettevõtted kes majandustegevuse raames pakendavad  kaupa, veavad sisse või müüvad  pakendatud kaupa antud seadusega seotud ja kohustatud seda täitma. Pakendiettevõtja  peab oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama.